Hoá công xây đắp tự bao đời,
Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời.
Buổi sớm sương tan, trưa nắng giãi,
Ban chiều mây hợp, tối trăng chơi.
Bày hàng, hoa quả tư mùa đủ,
Cứ hiện, giang sơn bốn mặt ngồi.
Bán lợi mua danh nào những kẻ,
Thử lên mặc cả một đôi lời!


Nguồn: Đời tài hoa, Hiệu sách Đông Tây xuất bản, Hà Nội, 1938