Yêu anh và lãng quên anh
cả hai với em đều cần thiết
bình yên rơi khi anh xuất hiện
cơn nóng lạnh bất ngờ thắt nỗi đau

Yêu anh và lãng quên anh
cả hai với em tự do đều mất
giữa hai bờ giả - thật
chơi vơi...


Nguồn: Bùi Kim Anh, Cỏ dại khờ (thơ), NXB Hội nhà văn, 1996