Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:28

Bước xuống trần hoàn có việc gì
Thân này chẳng ngốc cũng là si
Giang tay mắm miệng còn chưa chán
Mỏi gối chồn chân cũng phải đi
Son phấn gặp thời tô điểm khéo
Nước non lắm nợ trả vay kỳ
Thà như gỗ đá trơ trơ mãi
Ố cổ vàng kim chẳng biết chi


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994