Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bốn chữ
Thời kỳ: Cận đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/04/2020 11:23

Lấy ngu làm khôn
Lấy vụng làm khéo
Vào đâu cũng hợp
Không tròn không méo
Biết mình đỡ lo
Nhường người khỏi hận
Tị được ganh hơn
Không bằng yên phận


Nguồn: Nguyễn Văn Huyền, Thơ văn Bùi Kỷ, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 1994