Tựa: Uống rượu với Đỗ Mục

Câu 3: Hai người giành nhau uống một chung

Câu 4: Lúc cạn giành nhau ứa nước mắt

Câu 10: "Lạc phách gianh hồ tái tửu hành"

Câu 11: Ta đi lính quân hàm binh sĩ

Câu 18: Thà ngồi đây nói về phụ nữ

Câu 19: Tội nghiệp cho huynh chàng đẹp trai

Câu 22: Đâu có cọt-xê, chỉ yếm đào

Câu 24: Tốn ít tiền quên hết binh đao

Câu 29: Riêng ta kiếp lính nên kèm lác

Câu 31: Trời ơi, hai thơ chưa khạc


Nguồn: Bùi Chí Vinh, Thơ đời, NXB Thanh Niên, 2007
Bán đi những thứ dãi dầu
Mua về những thứ rặt mầu nhà quê