Chưa có đánh giá nào
56 bài thơ
Tạo ngày 23/08/2009 06:41 bởi karizebato, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 24/12/2009 01:40 bởi karizebato