Chưa có đánh giá nào
Nước: Bungary
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Nicola Furnadzhiev (1 bài)
- Mladen Isaev (2 bài)
- Maria Grubeshlieva (1 bài)
- Nicola Vapzarov (18 bài)
- Hristo Smirnenski (6 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Xuân Diệu (3 bài)
- Tế Hanh (1 bài)
Tạo ngày 14/11/2008 01:13 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 14/11/2008 23:14 bởi hongha83
Athanas Daltchev (Атанас Далчев, 1904-1978) là nhà thơ Bungary, học triết học ở trường đại học Sofia, sau khi tốt nghiệp đã đi thăm Italia, rồi tiếp tục học tại Pháp. Cũng là dịch giả văn học chuyên dịch các tác phẩm văn thơ Pháp.

Tác phẩm:
- Cửa sổ (Прозорец, 1926)
- Paris (Париж, 1930)
- Thơ, 1965

Nguồn: Những nhà thơ Bungari, NXB Sivat, 1985