Trên những mái nhà cứng đờ bằng sắt
Và những đại lộ hắc ín kia
Có bao giờ xuống đây ít nhất cũng một lần
Từ trên trời, tuyết tinh như một vị thiên thần trắng trong và rạng rỡ?
Tôi chẳng tin như vậy
Trong thành phố này đen đủi như than
Mùa đông chắc chắn sẽ màu đen
Và thiên thần với tuyết tinh chưa hề ở đây được biết
Và nếu có một lần xuống tuyết
Thì chẳng xót thương, dữ tợn, sẽ dẫm dưới chân
bọn mật thám và bọn đĩ
Và khói của các nhà ga, của bao ống khói
Sẽ vẩy cho đen lông cánh của nàng
Sẽ chỉ còn có tuyết trắng trong những những khoảnh vườn
Mà trẻ con đã chơi ở đó

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)