Chắc chắn có một người nào đó
Đã giết tôi
Rồi nhón gót đi ngay
Mà vẫn không dừng điệu vũ mê say

Anh quên cả đỡ tôi nằm xuống
Cứ để tôi đứng trơ
Trói gô giữa chừng đường sá
Trái tim trong hộp ngực cũ càng
Đôi con ngươi
Như nước mắt trong veo

Anh đã quên xoá đi vẻ đẹp
Của cuộc đời bốn phía quanh tôi
Quên cả khép mắt tôi thèm khát
Và để cho niềm mê đắm tan đi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)