Khuôn mặt anh - ánh trời
Tỉnh thức
Cuộc đời - một nét sáng
Tình yêu - một phút thiêng

Buổi sớm lại mở đầu
Ban đêm đã vượt qua dòng nước
Bình minh sải cánh bay xa
Chói chang trái đất

Niềm vui bắt được đầu ngón tay
Trên đỉnh đầu ta bài thơ hát
Diễm phúc - một vòng hoa

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)