Tôi hoàn toàn không phải là đồng cốt
Cuộc đời tôi trong vắt tựa suối nguồn
Mà đơn giản tôi không muốn hát
Dưới tiếng leng keng của khoá nhà tù