Một người này đi con đường thẳng tắp
Còn một người kia đi theo lối đường vòng
Người này đợi ngày trở lại quê hương
Và mong gặp lại cô em ngày trước.

Còn tôi đi – theo sau là tai nạn
Không thẳng tắp mà cũng chẳng quanh co
Vào chốn không đâu, vào chốn không bao giờ
Như những con tàu nằm nghiêng trật bánh.