Em sẽ không cùng uống rượu với anh
Bởi vì anh là chàng trai càn quấy.
Bọn các anh, em biết một điều rằng
Dưới ánh trăng gặp ai hôn người ấy.

Còn ở đây – êm ả như gương
Tốt đẹp như thiên đường.

Và ở đây – những đôi mắt sáng
Chưa cử động khi chưa có lệnh.