Sau lưng, cổng thành Narv
Phía trước là cái chết
Cánh bộ binh Xô Viết
Xông thẳng tới hiên ngang
Trước khẩu Bert màu vàng
Những con em cháu chắt
Trong sách đã từng viết:
“Đời mình trao bạn bè”
- Vankin, Vaxki, Alioski, Griski ấy
Họ giản đơn lạ kỳ!


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)