Như Dante, Beatrice làm sao viết nổi
Hay Laura ca ngợi ngọn lửa tình?
Tôi dạy cho đàn bà biết nói…
Nhưng chỉ có trời bắt được họ im!