94.67
45 bài thơ
Tạo ngày 09/02/2007 05:36 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 26/05/2009 02:34 bởi Vanachi
Tập thơ Bức tranh quê (NXB Đời nay, Hà Nội, 1941). Giải thưởng khuyến khích về thơ của Tự lực văn đoàn.