25.00
45 bài thơ
Tạo ngày 09/02/2007 05:36 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 26/05/2009 02:34 bởi Vanachi
Những bài thơ trong tập Bức tranh quê của tác giả.