Chúa ơi, con cũng là thân cành cội
sao nỡ đày con xuống trần gian?
Con đã làm gì Người hả Chúa?
Và vì Người, việc chi con đã không làm?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)