không gian là tên cướp đáng tin cậy
chính là kẻ mà em nghĩ tới
lúc dõi theo nước đại tim mình

số phận không trói buộc em
và bụi đường mang vị sỏi của lửa
ăn mất cái miện không ký ức của em

sự tán loạn vượt thoát địa ngục riêng tư
địa ngục toan xé nát bầu trời rực đỏ
ở đầu mũi những đám mây

ở đàng kia cái bất khả nói lên sự diệu kỳ hay thảm hoạ
như thách thức của nỗi cô đơn màu đen
chống lại chiếc móng xẻ của bình minh

không gian là tên cướp đáng tin cậy


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)