Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hảo liễu vào 26/02/2019 21:34

Autumn

All day I have watched the purple vine leaves
Fall into the water.
And now in the moonlight they still fall,
But each leaf is fringed with silver.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi đã ngắm những chiếc lá nho tím cả ngày trời
Rơi vào trong nước.
Và giờ trong ánh trăng chúng tiếp tục rơi,
Nhưng chiếc lá nào cũng được viền bạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Xuân Toàn

Suốt một ngày, trông lá nho rơi
Từng mảnh tím xuôi dòng nước trôi
Trăng lên, vẫn xa cành: phiêu lãng
Áng bạc viền ánh - lá viễn du

Chưa có đánh giá nào
Trả lời