Có thể như bao chàng trai khác, -
Những chàng trai không kém gì tôi,
Những chàng trai đã ngã xuống rồi, -
Tôi không sống tới ngày thắng lợi.

Nhưng là lính tôi sẵn sàng chờ đợi
Và hiên ngang đón nhận phần mình,
Vì một khi nếu phải hy sinh,
Thì chỉ vì Tổ quốc.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)