Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
1 bài thơ
Tạo ngày 11/07/2008 03:47 bởi hongha83
Aleksandr Sergeevich Kotsetkov (1900-1953) là nhà thơ, nhà viết kịch, dịch giả Nga, nổi tiếng với bài thơ "Balát về toa tàu mịt mù khói thuốc".