Đường sá ở ta sao mà tồi tệ,
Cầu cống dựng xong không bảo trì, xập xệ,
Trạm nghỉ gì mà rận rệp chạy khắp nơi
Không cho ai được một phút nghỉ ngơi;
Nhà nghỉ chẳng có. Chỉ có nhà ngồi lạnh buốt,
Phòng ẩm thấp, khách đói không có gì để nuốt
Để cho vui, bảng giá vẫn được treo,
Chỉ trêu ngươi khách muốn ăn chịu đói meo,
Khi các vị Shiklốp ở vùng quê hẻo lánh,
Trước lửa bếp lò rèn cháy lét leo, lách tách,
Người Nga dùng kìm búa của người Nga
Chữa dăm ba thứ đơn giản của châu Âu chở qua,
Cám ơn những ổ gà trên quê cha đất tổ,
Đường nát bét, thợ sửa xe công việc đủ.