Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Tung Cuong vào 27/10/2022 13:12

XXXIII

Когда благому просвещенью
Отдвинем более границ,
Со временем (по расчисленью
Философических таблиц,
Лет чрез пятьсот) дороги верно
У нас изменятся безмерно:
Шоссе Россию здесь и тут,
Соединив, пересекут.
Мосты чугунные чрез воды
Шагнут широкою дугой,
Раздвинем горы, под водой
Пророем дерзостные своды,
И заведет крещеный мир
На каждой станции трактир.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Khi nào giáo dục của ta mạnh mẽ,
Ta phải vạch ra làn ranh rộng hơn nhé,
Cùng thời gian (theo tính toán các bộ óc Nga,
Các bảng ghi thu nhập các quốc gia,
Chừng năm trăm năm nữa) mới may được thấy
Làm đường sá tiến hành nhanh gấp mấy:
Đường bộ Nga chạy đi khắp mọi miền,
Các vùng sâu, vùng xa được nối liền.
Cầu gang sẽ bắc trên suối sâu, sông rộng,
Cầu xây dựng nhịp dài như cầu vồng lồng lộng,
Xẻ núi ra, chạy đường ngầm dưới nước sâu,
Đào rõ nhiều mái vòm to, đẹp, thật cao,
Và tổ chức khắp nơi bao trạm nghỉ,
Ở mỗi trạm đều xây tiện nghi ăn, giải trí.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Chú thich

4.философических таблиц… Để giải thích dòng thơ này, Б В Томашевский đã viết: “Dựa theo bản thảo, có thể thấy, Puskin muốn nhắc đến cuốn sách của Sharl Đyupen “Năng lực sản xuất và thương mại của Pháp” (1827), trong sách có dẫn số liệu vừa có tính chất thống kê, vừa so sánh nhiều nền kinh tế châu Âu, trong đó có nhắc tới Nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời