Thói quen giúp ta nguôi ngoai đau khổ,
Cái đau khổ tưởng như không vượt nổi;
Rồi bà nhìn ra một phát kiến lớn lao
Có nó rồi, bà yên phận biết bao:
Cứ xen giữa nghỉ ngơi sau làm việc
Một điều bí mật được bà phát hiện:
Phải chuyên quyền, quản ông thật chặt vào
Kết quả là, mọi việc chạy ào ào
Cố sắp xếp công việc theo cách bà tính toán,
Đông chưa đến, đã phải lo muối nấm,
Ghi chép chi thu, cắt bờm tóc tai,
Theo lịch thì ngày thứ bẩy tắm hơi,
Hễ tức giận, bà đánh chửi người giúp việc -
Bà làm tất, không hỏi chồng mà vẫn được.