Bà Larina tỏ ra vô cùng thích thú
Thật thiện chí và hợp tình lời khuyên nhủ;
Bà tính rồi và lập tức quyết ngay:
Cho Tachiana đi Matxcơva đúng đợt đông này.
Nàng được biết tin mới ngay vừa tỏ.
Việc ra mắt giới thượng lưu quen đòi hỏi
Mà đưa nàng ra trình làng vốn chỉ là
Một nàng thôn nữ bình dị, thật thà,
Quần áo mặc giản đơn và lỗi mốt,
Cách ăn nói xưa quê quê, lỗi thời nốt;
Trước mắt dân Matxcơva quen trưng mốt sang giàu
Thì đúng là trò cười cho họ, chắc chết mau!..
Ôi sợ lắm! Không, tốt và hay hơn cả:
Cứ ở lại quê, nơi rừng sâu là an toàn quá.