Tachiana gặp nhiều trang hằn sâu vết
Nơi dấu móng tay còn lưu nhiều vệt;
Mắt nàng nhìn rõ thật chăm chăm
Thấy rất nhiều vết tích sinh động hơn.
Tachiana thấy có chút gì gây thắc mắc
Xem Ônhêghin thường tỏ ra kinh ngạc
Với ý gì, bởi nhận xét gì
Có điều gì chàng im lặng đồng tình.
Bên lề chỗ đánh dấu nàng thường gặp
Bút chì của chàng luôn gạch khắp.
Đọc dần dần, nàng khắc nhận ra rằng
Tâm hồn Ônhêghin tự lộ hết bản thân mình
Khi ngắn gọn một từ, khi dấu thập,
Khi chàng đặt rõ dấu hoài nghi rất thật.