Nhưng bù lại, tình yêu của nữ luôn hiền dịu
Đáng tin cậy hơn tình bạn bè, ruột thịt:
Dù gặp giông bão hay trục trặc tình yêu
Bạn vẫn còn được quyền mình ít nhiều.
Đương nhiên vậy. Nhưng bão thời trang kéo lại,
Nhưng trời đất luôn tác oai tác quái,
Nhưng miệng người đời như đại hổng thuỷ cuốn bay…
Vậy mà người ta yêu dễ bị gió lung lay
Thêm vào nữa, ngay chồng nêu ý kiến,
Thì người vợ luôn có lòng hướng thiện
Vẫn đề cao tiếng nói chồng đến mức cần;
Vậy mà cô bạn gái thuỷ chung luôn gần
Không ít lúc vẫn sa tình yêu sét đánh:
Quỷ Sa tăng thích đem chuyện yêu ra đùa giỡn.