Tachiana tạm biệt bà già tay hòm chìa khoá
Sau cánh cổng. Qua một ngày, mặt trời vừa hé,
Đã thấy nàng trước cửa nhà bá tước rồi,
Nàng bước vào phòng khách vắng bóng người
Và ngồi lại trong căn phòng tĩnh lặng,
Tất mọi thứ trên đời tạm quên đi hẳn,
Thế là nàng được thoải mái một mình,
Nàng mặc cho nước mắt chảy thành dòng.
Rồi sau đó, bắt đầu nhìn giá sách.
Lúc mới đến, còn bận tâm thứ khác,
Sách ở đây được lựa có khác hơn,
Thấy kì kì, nàng cầm mấy cuốn lên xem luôn,
Cắm đầu đọc, với cả tâm hồn đang thèm khát
Và phía trước mở ra chân trời hoàn toàn khác.