Đây là chỗ, mùa đông, cậu nhà hay ăn uống
Với cậu Lensky, người láng giềng chết uổng.
Xin mời cô chủ hãy bước theo tôi,
Đây là phòng cậu chủ thường ngồi;
Chỗ cậu ngủ nghê, uống cà phê nhấm nháp,
Chỗ này cậu nghe người làm thuê báo cáo,
Nơi sáng ra, cậu đọc sách hàng ngày…
Và nơi ông bá tước già nhiều năm sống ở đây
Đã nhiều lúc, có tôi, ngày chủ nhật
Ông bá tước già bên cửa sổ, đeo kính mắt
Cho tôi ngồi đánh bài thích vô cùng
Cầu hồn ông trên trời được cứu rỗi yên bình
Cầu cho cốt xương ông nghỉ yên lành lặng lẽ
Sâu dưới mộ, mãi nằm trong đất mẹ!”