“Cô muốn viếng thăm nhà, được không nhỉ?”-
Tanhia hỏi. Tỏ ra nhanh nhảu,
Đám trẻ con vội lao đi kiếm bà Anhixia
Muốn vào phòng trước thì phải mượn được chìa;
Bà Anhixia hiện ra ngay lập tức,
Và mở cửa cho mọi người vào cùng lúc,
Tachiana đưa chân bước vào nhà
Nơi ngày nào từng sống nhân vật chính của ta.
Nàng thấy cảnh: bỏ quên trong phòng lăn lóc
Cây cơ đánh bi-a nằm riêng một góc,
Trên ghế sô pha mềm: roi ngựa vứt sóng soài,
Tachiana đi thêm mấy bước dài,
Bà giúp việc già nói: “còn đây lò sưởi;
Nơi bá tước vẫn ngồi một mình bên đống lửa.