“Thế hàng xóm ra sao? Cô Tachiana ấy?
Nàng Ônga nhanh nhẹn của anh sao rồi đấy?”
-Rót cho tôi thêm nửa cốc là được rồi…
Thôi, thôi đi, bạn yêu hỡi… Mọi người
Đều khoẻ cả; Bảo tôi gửi lời chào hộ.
Bạn yêu hỡi, đôi vai của Ônga rõ
Ngày một xinh ra! Sao mà đẹp cặp tuyết lê!
Tâm hồn nàng càng tuyệt!.. Chọn hôm nào đi
Ta sẽ ghé thăm luôn; Anh còn nợ họ đấy;
Bạn yêu của tôi, tuỳ bạn xem vậy
Bạn đến đôi ba lần, rồi sau thấy mất tăm,
Không một lần lai vãng ghé qua thăm.
Đúng như vậy… tôi là kẻ lăng băng quá!
Tuần sau nữa, anh là khách mời thăm họ nhé.-