Nhưng chính rượu vang bằng âm thanh, bọt sủi
Ảnh hưởng tới dạ dày tôi đến khổ,
Bourdeaux là đồ uống hợp lý bao nhiêu
Và ngày nay, tôi chuộng rượu này hơn nhiều.
Với mác Ai, chẳng bao giờ thấy mình hợp mãi;
Rượu Ai giống như người bạn gái
Vừa cả tin, vừa rực rỡ, tinh thông,
Cá tính giầu, độc đáo, nhưng rỗng không…
Còn Bourdeaux mới xứng danh là bạn
Dù ta gặp khổ đau hay hoạn nạn,
Luôn bên ta, ở mọi lúc, mọi nơi,
Luôn sẵn sàng chìa tay ra giúp rồi
Hay lặng lẽ, cùng ta, ngồi rỗi rãi.
Rượu Bourdeaux muôn năm, ơi người bạn mãi mãi!