Tốp công tử ngành ngoại giao, lưu trữ
Nhin Tachiana với ánh nhìn không thân thiện nữa
Và mỗi khi tán gẫu với nhau về nàng
Đều tỏ ra không thích rõ ràng.
Một anh nhả nhớt làm vẻ càng buồn bã
Coi Tachiana là cô nàng lý tưởng quá,
Và mỗi khi đợi ở cửa ra vào,
Chuẩn bị cho nàng nghe đoạn thơ tẻ làm sao.
Khi gặp Tachiana ở nhà bà cô cám cảnh,
Người mà có lần Viademxky đến ngồi ghé cạnh
Và kịp thời vương vấn bóng hình nàng.
Khi nhận ra nàng đang ngồi cạnh mình,
Đưa tay vội sửa trên đầu làn tóc giả,
Ông già hỏi han về nàng đủ thứ cả.