Bình minh bắt đầu trong đêm lành lạnh;
Trên đồng ruộng tiếng người làm tắt lặng;
Đàn sói con bụng đang đói cồn cào,
Sói bố lao ra đường kiếm ăn nháo nhào;
Nghe hơi sói, ngựa trên đường dừng bước,
Thở nặng nhọc và người đi đường đầy cảnh giác
Cho xe lao nhanh lên núi, căng hết sức ra;
Trời ửng hồng sáng dần lúc ban mai,
Người chăn súc vật giữ bò trong chuồng tiếp
Và tới lúc khi giờ ban trưa đã đến,
Tiếng tù và không cất lên gọi chúng quay về.
Trong nhà gỗ, cô gái hát dài lê thê
Mải dệt vải, bên bạn đêm mùa đông rét buốt
Là ánh sáng đang cháy kêu lách tách.