XII

Как рано мог уж он тревожить
Сердца кокеток записных!
Когда ж хотелось уничтожить
Ему соперников своих,
Как он язвительно злословил!
Какие сети им готовил!
Но вы, блаженные мужья,
С ним оставались вы друзья:
Его ласкал супруг лукавый,
Фобласа давний ученик,
И недоверчивый старик,
И рогоносец величавый,
Всегда довольный сам собой,
Своим обедом и женой.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sao chàng sớm biết gây ra lo lắng
Trái tim các cô diện sang, sốt sắng!
Còn lúc mong ra tay gạt thẳng những người
Đã là tình địch một thời với chàng rồi
Sao chàng biết gièm pha, đòn ra ác!
Chàng giăng sẵn muôn vàn lưới khác
Nhưng các ngài là chồng quá ngu ngơ,
Các vị còn chơi với chàng cố như xưa:
Tính ranh mãnh, các ông chồng vuốt ve chàng ấy,
Là trò cũ của nhân vật Phoblat vậy
Vừa là ông chồng già nặng đa nghi,
Vừa mọc đầy sừng trông lẫm liệt ghê,
Lúc nào cũng, về bản thân, luôn thoả mãn,
Hài lòng với cơm nhà, má vợ mãi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái Bá Tân

Chàng sớm biết bắt các nàng đỏng đảnh
Và kiêu căng phải đau khổ vì mình.
Còn địch thủ, vâng, một khi muốn đánh,
Chàng có thừa các mưu chước thông minh.
Biết châm chọc rất sâu cay giọng lưỡi,
Chờ đợi họ, chàng biết giăng sẵn lưới.
Nhưng dẫu sao, thưa các đức ông chồng,
Chàng vẫn là bạn quí của các ông,
Của những đấng phu quân luôn láu lỉnh
Vốn từng xem Foblas là thầy,
Của ông lão vốn đa nghi, khó tính,
Của anh chồng bị vợ cắm lâu nay
Mà không biết, vẫn nghênh ngang thoả mãn
Về vợ con, về bữa cơm đãi bạn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời