Họ im lặng khoảng chừng hai ba phút,
Nhưng Ônhêghin đến nơi nàng đứng trước
Và nói rằng: “Cô đã viết cho tôi,
Đừng chối từ. Tôi đọc thư cô rồi,
Lời nói thật của tâm hồn đầy tin tưởng,
Bao tâm sự của tình yêu trong sáng;
Tôi rất ưa sự chân thật của cô;
Sự chân thành đã khiến tôi ưu tư
Những tình cảm từ lâu trong tôi đang câm lặng.
Nhưng tôi chẳng định chỉ ngỏ lời khen tặng;
Trước chân tình của cô, tôi xin đáp lại bằng
Câu trả lời không cần nghệ thuật làm hàng;
Cô hãy nhận ở tôi lời thú tội:
Xin trao số phận tôi để cô phán xét hộ.