Và nhanh quá, tiếng Ônga rộn rã
Trong nhà bác La rina không còn nữa.
Là tù nhân duyên phận, chàng khinh kỵ chấp hành
Cùng Ônga di chỗ ở về trung đoàn.
Khóc rền rĩ, bà Larina mắt tràn rơi lệ,
Đành buồn bã chia tay Ônga và chàng rể,
Cảm tưởng như chẳng còn sức để vượt qua
Nhưng người không khóc chỉ có Tanhia;
Màu da tái xanh như là người sắp chết
Ánh lên mặt nàng đang buồn da diết.
Khi cả nhà bước xuống tam cấp tiễn người đi
Lúc chia tay, mọi người, mọi thứ đều rối tinh
Ngay bên cạnh xe đôi uyên ương trẻ tuổi,
Tanhia tiễn họ lên đường về nơi ở mới.