Ông không ngốc và Evghênhi của tôi cố
Không coi trọng trái tim ông đang có,
Chàng chỉ ưa tinh thần trong suy nghĩ của ông,
Những chuyện lành mạnh về mọi thứ lung tung.
Đã nhiều lúc chàng vô cùng thông thoáng,
Cùng ông gặp gỡ, nên hôm sau, buổi sáng,
Chàng không hề ngạc nhiên tý chút nào,
Khi mà ông dẫn xác đến sớm sao.
Ngay lập tức sau vài câu chào hỏi,
Ông ta ngắt ngay đôi điều mới nói,
Với Ônhêghin, nở nụ cười khẩy hiểm sâu,
Giao cho chàng lá thư của Lensky mau.
Ônhêghin tiến lại gần ra cửa sổ,
Đọc thầm lá thư từng dòng, từng chỗ.