Kavkaz dưới chân ta. Một mình ta trên đỉnh
Bên vực sâu trên tuyết trắng mênh mông
Con đại bàng cất bay từ núi thẳm
Ngang cùng ta dừng cánh lặng trong không
Từ nơi đây ta thấy nguồn suối chảy
Và bước đầu núi sụp lở hãi hùng

Dưới chân ta mây mù trôi ngoan ngoãn
Qua làn mây thác nước đổ ầm vang
Ở tầng dưới đá nhấp nhô tảng tảng
Rồi rêu phong gầy guộc lá khô cằn
Rồi đến những rừng cây, vòm xanh thắm
Nơi chim kêu nai chạy tung tăng

Rồi dưới nữa người quây quần trong núi
Đàn cừu lần theo bãi vực phì nhiêu
Chàng mục đồng xuống lũng vui phơi phới
Giữa đôi bờ râm mát Ara reo
Kỵ mã nghèo nương thân trong hang núi
Nơi dòng sông Terec dập dìu

Và dập dìu và réo ầm như mãnh thú
Nhốt sau lần cũi sắt thấy mồi ngon
Và trào đập lên bờ hăng vô bổ
Sóng đói thèm liêm liếm đá nhô hòn
Vô ích cả! không mồi ngon, không lý thú
Đá lặng câm kẹp chặt dòng sông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)