Đã đến lúc: ơi các ngài lười vĩ đại,
Cùng các vị theo Epikur tôn thờ hưởng lạc,
Các bạn luôn may mắn, lại thờ ơ,
Ơi các ông chủ đất, các quý tộc địa phương,
Các ông bố - chủ gia đình đông con cái,
Các bà vốn tinh nhanh lại hay nhận thấy,
Mùa xuân chào mời bạn tới miền quê,
Mùa ấm nồng, việc đồng áng, muôn sắc hoa khoe,
Mùa đi dạo khơi trong lòng bao hứng khởi,
Những đêm ngất ngây, hút hồn mời gọi.
Các bạn ơi, hãy bước vội ra đồng ngay!
Hãy lên xe, dù xe chất người đầy,
Xe nhà chậm, hay xe thư bay như gió!
Hãy mau thoát trạm gác vào thành phố.