Nằm ở đây, chàng sinh viên bị ốm.
Số phận anh ta nghiệt ngã, mong manh
Các loại thuốc hầu như không tác dụng
Chàng bị bệnh nan y, căn bệnh ái tình.