15.00
Nước: Nga
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Rasul Gamzatov (80 bài)
- Eduard Asadov (54 bài)
- Yuliya Drunina (58 bài)
- Vladimir Soloukhin (17 bài)
- Yuri Levitansky (8 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/07/2008 18:16 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 18/07/2008 18:25 bởi hongha83
Aleksandr Petrovich Mezirov (Александр Петрович Межиров, 1923-) là nhà thơ kiêm dịch giả Nga, sinh tại Moscova.

Tác phẩm:
- Trở về (Возвращение, 1955)
- Móng ngựa (Подкова, 1967)
- Lũng hẹp (Теснина, 1984)