Một vầng toả sáng trên bầu trời cao
     Vờn bay những đám khói
Tiếng đàn ngỗng trời rào rào trò chuyện
     Cứ xôn xao, xôn xao

Ta rảnh rang, vui tươi, cường tráng
     Ở nơi xa yêu dấu
Ta nghe tiếng ngân vang xa lắm
     Ngân dài mênh mông

Nơi mùa thu liệng chao
     Sải rộng như cánh chim sầu tư
Như rừng già cứ dần dần thưa thớt
     Dưới nhát rìu chặt đốn cây


Tháng 9 năm 1910
Nguồn: Thơ trữ tình A.Blok, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)