Không biết, hai mẹ con thì ai
Ngày mai vào lớp một,
Mẹ hay em
Là trò mới Ilia nhỉ?

Bó hoa nhà có rồi.
Ai không ngủ vì lo cho hoa nhỉ?
Ai đã xem từ sớm tinh mơ:
- Hoa có bị héo không nữa?

Mẹ chứ không phải em
Là trò mới Ilia.

Mẹ kể với người ngoài:
- Chúng tôi sắp đi học! -
Mẹ chứ không phải em
Là trò mới Ilia.

Trước mồng một tháng chín này
Mẹ suốt ngày vất vả:
- Nào phải lo sách vở!..
- Nào ăn sáng đem gì?..
Thôi đừng hỏi, con trai nhỏ!

Không biết, hai mẹ con thì ai
Ngày mai vào lớp một.
Mẹ hay em
Là trò mới Ilia nhỉ?!