Đợi chờ làm gì nữa
Người xa khỏi tầm tay
Tuổi thơ như kẹo lạc
Nhâm nhi suốt cả ngày.

Gót chân người hờ hững
Giẫm viên sỏi ô quan
Trò chơi hằn đau điếng
Loang lổ màu cỏ tàn.

Nhớ thương làm gì nữa
Mảnh gương đã vỡ rồi
Trăng lặn vào quá khứ
Son chưa kịp quệt môi.

Tuổi thơ như chiếc bánh
Qua nhanh vẫn ngọt ngào
Giọt mực nhoè trang sách
Câu thơ cũng nôn nao.