Cái hôn mỏng như tờ giấy
Hò hẹn cuống quýt rồi đi
Em biết yêu anh khó lắm
Rồi sau cũng chẳng ra gì

Lưỡi gươm tình yêu nghiệt ngã
Em nghe dối trá quen rồi
Cháy lòng thèm câu nói thật
Lại sợ tình sắp sửa vơi

Nhện chăng thiên la địa võng
Trái tim cắt khúc bỏ đi
Gọi nhau tiếng lòng rất mật
Sao nghe đắng chát quay về

Người ta yêu rồi vứt lại
Riêng em nhặt lấy đa mang
Đặt cược một đời hạnh phúc
Hình như canh bạc sắp tàn


2001

Nguồn: Đinh Thu Hiền, Hiền là Hiền, NXB Trẻ, 2010