Chưa có đánh giá nào
23 bài thơ
Tạo ngày 14/11/2019 23:14 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Hiền là Hiền (NXB Trẻ, 2010) in chung của hai tác giả cùng tên Đinh Thu Hiền, với hình thức bìa bên này là một người, bìa bên kia lật ngược lại là người kia.