Tặng bạn Đỗ Nguyệt Ánh

Em tìm về tuổi thơ
Nơi hai miền đất lạ
Con cỏ gà vất vả
Bò lên triền giấc mơ

Em tìm về tuổi thơ
Nơi dòng sông dừng lại
Kỷ niệm lùi xa mãi
Con đò đêm lắc lư

Em tìm về tuổi thơ
Hoa cải vàng bến đợi
Có một người không nói
Cho lòng vơi nhớ thương

Em trở về quê hương
Tìm dấu chân thuở nhỏ
Thương giùm con còng gió
Suốt đời xây ước mơ

Em tìm về tuổi thơ
Khi mình không còn bé
Chỉ khổ lòng chú dế
Hát bên triền cỏ xanh


Nguồn: trang cá nhân của tác giả