Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 20:19

Vầng thu là của riêng em
Anh làm trời biếc dịu êm hương nhài
Thoáng lẹ làng - thoáng chơi vơi
Ánh trăng thức suốt khoang trời lòng anh


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005