Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/03/2014 21:32

Chiều vàng giục tím hoàng hôn
Triền non vẫy nắng, rũ buồn ra khơi
Lung liêng chút nữa người ơi!
Cho tôi chín giữa đất, trời và em


Nguồn: Điền Ngọc Phách, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 2005